Naszą działalność kierujemy do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek i stan zdrowia, decydują się u nas zamieszkać.

Mieszkańcom zapewniamy:

- warunki życiowe zbliżone do domowych, w pokojach jedno i dwu osobowych, wyposażonych w telewizor, łazienkę z natryskiem oraz dostęp do internetu,

- kuchnię domową,

- zaspokojenie potrzeb fizycznych i psychicznych,

- umożliwienie rozwoju psychospołecznego,

- integrację ze środowiskiem, 

- dostęp do świadczeń medycznych,

- uruchamianie i usprawnianie seniorów,

- gimnastykę oddechowa,

- spacery,

- codzienne działania z zakresu profilaktyki upadków,

- monitoring.

 

Oferujemy również: 

- stacjonarną całodobową opiekę pielęgnacyjną, 

- świadczenia rehabilitacyjne, masaże,

- ciekawe zajęcia rekreacyjne i kulturalne, 

- różnorodne formy terapeutyczne,

- aktywność życia codziennego: 

* Uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach tematycznych.

* Codzienny trening pamięci.

* Możliwość korzystania z pokoju dziennego (salon) wyposażonego w biblioteczkę i pianino.

* Możliwość korzystania z ogrodu z tarasem bez barier architektonicznych.

* Nawiązywanie relacji z pensjonariuszami ( uczestniczenie w klubie dyskusyjnym ).

* Wykorzystanie szczątkowego potencjału seniorów - aktywizacja.

* Zajęcia integracyjne z innymi pensjonariuszami.

* Edukacja prozdrowotna mieszkańców i ich rodzin.

* Wsparcie emocjonalne.

 

Dom cechuje swoisty klimat i atmosfera : zapewniamy indywidualne skupienie na potrzebach osób starszych, intymność, nieskrępowany rozkład dnia, oraz możliwość kreatywnego spędzania czasu wolnego.

 

Pełną satysfakcję z poziomu świadczonych usług, zapewnia profesjonalna kadra pracowników o odpowiednich predyspozycjach i kwalifikacjach i doświadczeniu w opiece geriatrycznej, realizująca cel nadrzędny Słonecznego Wzgórza.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 509 603 079